Skip to Main Content

Afrikaans & Dutch: Favourite Web-Links

Web links for Afrikaans

Books LIVE

DBAT: Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Taalkunde Die plan is om uiteindelik 'n omvattende digitale bibliografie van die Afrikaanse taal- en letterkunde (BATL) daar te stel. Die projek verloop in fases, waarvan die DBAT die eerste is.

Geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde - Nienaber en Nienaber

Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1 - Kannemeyer

Geskiedenis van die Afrikaans literatuur 2 - Kannemeyer

Literator - Literator (academic journal) is focused on the study and comparative study of South African languages and literatures and other cultural phenomena across language, media and cultural boundaries. 

Literêre Terme en Teorieë 

NALN (Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum)  "The NALN is the custodian of the largest collection at a single institution of material pertaining to the Afrikaans literature and related arts."

Navorsingseenheid vir Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks (NWU) 

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 

NLSA: National Library of South Africa (search its catalogue)

LitNet Akademies - Geesteswetenskappe : an online journal in the humanities "for (peer-reviewed), accredited academic writing in Afrikaans". (LitNet Includes Archive 1 (1999–2006) and Archive 2 (2006–2011).)

Viva-Afrikaans 

"Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) is 'n navorsingsinstituut en diensverskaffer vir Afrikaans in digitale kontekste".

Tydskrif vir Letterkunde

Tydskrif vir Letterkunde link - on scielo.org site

Tydskrif vir Letterkunde link - on ajol.info site

Web links for Dutch

BNTL (Bibliografie van de Nerderlandse Taal- en Literatuurwetenschap) - “The BNTL contains titles of Dutch, Flemish and foreign works on Dutch literature and letters – with links to the full digital texts where available.”

bol.com – Dutch online store

dbnl (Digitale Bibliotheek voor die Nederlandse Letteren)

DBNL is a website about Dutch literature, the Dutch language and cultural history, launched in 1999. It is "(…) een populaire dienst die duizenden literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën en audiovisueel materiaal bevat. Ook zijn op dbnl.org een groot aantal studies en primaire bronnen beschikbaar op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis. De website biedt een collectie die zo veel mogelijk representatief is voor het hele Nederlandse taalgebied, en bevat teksten van de vroegste tijden tot nu."

It also includes primary and secondary South African (Afrikaans) resources, e.g. Geskiedenis van die Afrikaanse Literatuur (Kannemeyer).

Koninklijke Bibliotheek (National Library of the Netherlands, The Hague)

Nederlandse Taalunie

“De(Nderlandse) Taalunie is de beleidsorganisatie die het Nederlands (taal) ondersteunt.”  

Poëzie leestafel - "Poëzie-Leestafel is een onderdeel van de website www.leestafel.info Beide zijn niet-commerciële, informatieve sites. De leden zijn liefhebbers van literatuur en poëzie.
De gedichten op deze site zijn geplaatst door de Leestafelleden of aangeleverd door de dichters zelf."

SAVN – Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek

TNA – Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans